Слава Україні! 

Слава Україні! 

A special fundraising account to support the Armed Forces of Ukraine

Glory to Ukraine !
Glory to heroes !

The Public Union "Shared Network"

The Public Union "SHARED NETWORK" - a voluntary association of private companies, individuals and citizens of Ukraine, created to exercise and protect the rights, freedoms and security of man and citizen, public, social and other interests of its members and other citizens of Ukraine.

Excerpts from the charter of the Public Union "SHARED NETWORK"

2. Legal status of the Union

2.4.8. Receive assistance in the form of funds or property received in the form of membership fees, grants, donations, grants, charitable assistance....

3. Purpose and activities

3.1. The main goal of the Union is to protect human rights and freedoms, meet the security, social and information interests of citizens.

3.2.13. Measures to promote democratic principles in the life of our society.

3.2.15. Providing assistance to internally displaced persons, refugees, combatants.

Громадська спілка "МЕРЕЖА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ" (ГС "МСК")

Громадська спілка «СПІЛЬНА МЕРЕЖА» - добровільне об'єднання приватних компаній, фізичних осіб та громадян України, створене для здійснення та захисту прав, свобод і безпеки людини і громадянина, громадських, соціальних та інших інтересів її членів та інших громадян України.

Витяги з статуту ГС "МСК"

2. Юридичний статус спілки

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грандів, благодійної допомоги....

3. Мета та напрямки діяльності

3.1. Головною метою Спілки є захист прав і свобод людини, задоволення безпекових, соціальних, інформаційних інтересів громадян.

3.2.13. Заходи по просуванню демократичних принципів в життєдіяльності нашого суспільства.

3.2.15. Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, біженцям, учасникам бойових дій.

                The Public Union "Shared Network"

For EURremittances:

BENEFICIARY   NGO Public Union "Shared Network"

ACCOUNT    UA243077700000026008311138634

BANK BENEFICIARY   JSC"ACCENT-BANK", Ukraine SWIFT CODE:UKCBUAUK

CORRESPONDENT ACCOUNT        LV70BLIB2001024752002

CORRESPONDENT BANK   JSC"BalticInternationalBank", LatviaSWIFT CODE:BLIBLV22

 

For USD remittances:

BENEFICIARY   NGO Public Union "Shared Network"

ACCOUNT        UA063077700000026009311138633

BANK BENEFICIARY    JSC"ACCENT-BANK", Ukraine SWIFT CODE:UKCBUAUK

CORRESPONDENT ACCOUNT   UA273282090000016001010041124

CORRESPONDENT BANK   PCJSB PIVDENNYI, Ukraine SWIFT CODE:PIVDUA22

INTERMEDIARY ACCOUNT   8900319313

INTERMEDIARY BANK   THEBANK OF NEWYORK MELLON, NewYork

SWIFTCODE:IRVTUS3N